W dniu 28 maja 2022 w lokalu Intra w Kaliszu odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Kaliskiego SIMP. Gościem specjalnym była wiceprezes Federacji SNT-NOT w Kaliszu oraz wiceprezes SEP w Kaliszu kol. mgr inż. Joanna Paczesna. Ze względów osobistych nie doszło do obecności Prezesa SIMP kol. dr inż. Piotra Janickiego. WZD dokonało podsumowania działalności Oddziału za kadencję 2018-2022 udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2022-2026 oraz wysłuchano deklaracji programowej na tą kadencję, która była podstawą do przyjęcia uchwały WZD jako wytyczną działalności na najbliższe lata. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany kol. Stanisław Adamczak. Skład nowo wybranych władz Oddziału w zakładce Władze Oddziału.

W najbliższym czasie więcej szczegółów.

Krzysztof Michalak

Prezydium Oddziału