Terminy i koszty egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW

  • Stały termin egzaminów – ostatni piątek miesiąca w godz. 10 do 12 w siedzibie Oddziału Kaliskiego SIMP , 62-800 Kalisz, ul. Zacisze 2 pok. nr 4
  • Inne terminy egzaminów są uzgadniane z zainteresowanymi i wyznaczane w zależności od zapotrzebowania.
  • Informacji o terminie i miejscu najbliższego egzaminu udziela Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Matusiak Henryk – tel. 62 757 22 56

OPŁATY

  • Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne z dnia z dn. 10 kwietnia 1997r.(Dz.U. z 2022r. poz. 1385) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022r.w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 2022r. poz.1392) opłaty pobierane są w wysokości aktualnego 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
  • Opłata od 01.07.2023 wynosi 360zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) i może ulec zmianie w  momencie ogłoszenia przez PRM zmiany minimalnego wynagrodzenia.
  • Opłaty za egzaminy należy wnosić przelewem na wskazany numer konta: Zarząd Oddziału SIMP w Kaliszu Nr 31 2030 0045 1110 0000 0237 7890

KONTAKT:

  • Matusiak Henryk – sekretarz tel. 62 757 22 56