XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 2022

W dniu 28 maja 2022 w lokalu Intra w Kaliszu odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Kaliskiego SIMP. Gościem specjalnym była wiceprezes Federacji SNT-NOT w Kaliszu oraz wiceprezes SEP w Kaliszu...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału – Bydgoszcz 2022

Oddział Kaliski SIMP zorganizował w dniach 4-6 marca 2022 wyjazdowe zebrane zarządu Oddziału. W wyjeździe udział wzięli również członkowie Kwalifikacyjnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dyrektor agendy Simpkal działających przy Oddziale....

45 lat Oddziału Kaliskiego SIMP

Bieżący 2021r. dla nas członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest rokiem szczególnym. W tym roku mija 95 lat od powstania Stowarzyszenia oraz 45 lat działalności naszego Oddziału Kaliskiego i 70 lat...

Wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP

W dniu 28.02.2020 w miejscowości Podlesice odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP w ramach którego: – przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu i Prezydium za rok 2019, –...

40-to lecie Oddziału Kaliskiego SIMP

W dniu 17.09.2016 odbyła się uroczysta sesja z okazji 40-to lecia Oddziału Kaliskiego SIMP. Spotkanie delegatów XI zjazdu oraz zaproszonych gości odbyło się w Centrum Dydaktycznym Badania Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu dzięki...

60-cio lecie Koła SIMP przy WSK PZL KALISZ S.A

W dniu 06.09.2013 odbyło się w restauracji Bursztyn uroczyste spotkanie z okazji 60-cio lecia koła SIMP przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz S.A. w części oficjalnej prezes koła kol. Stanisław Adamczak przedstawił historię...