Agendy SIMP w Kaliszu

!!!!!!!!! Informujemy, że !!!!!!!!!

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL przy Oddziale Kaliskim SIMP  

Zakończył swoją działalność. 

W razie konieczności prosimy o kontakt się z Oddziałem, gdzie nadal prowadzą działalność 

Wykładowcy SIMP, Rzeczoznawca SIMP oraz Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP 

62-800 Kalisz
ul. Zacisze 2

tel./fax +48 62 757-22-56

E-mail: kalisz@simp.pl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL w Kaliszu oraz Oddział Kaliski SIMP
specjalizuje się w następujących usługach: 

Doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych do realizacji projektów inwestycyjnych w formie dotacji unijnych i kredytów preferencyjnych:

 • wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu projektu  
 • deklaruje nawiązanie trwałej współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w okresie trwania projektu
 • zbieranie wymagań i wybór najkorzystniejszych ofert
 • udział we wdrażaniu do procesu produkcji 

Opracowanie opinii o innowacyjności wdrażanej technologii do projektów dofinansowanych ze środków unijnych

 • Ekspertyzy i oceny techniczne maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Wyceny wartości maszyn, urządzeń i pojazdów do :
  • ARiMR
  • Urzędu Celnego
  • Urzędu Pracy
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz całych przedsiębiorstw
 • Działalność szkoleniowa
Prowadzimy szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowiskach pracy związanych z dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach: I (elektrycznej) II (cieplnej) III (gazowej)
Prowadzimy także szkolenie BHP – okresowe dla: pracowników, kadry, służb BHP i inne.
Organizujemy szkolenia, zarówno w siedzibie SIMPKAL jak i na terenie zakładu, koszt każdorazowo do uzgodnienia w zależności od ilości osób szkolonych i zakresu szkolenia.
 • Tłumaczenie tekstów technicznych
 • Wdrożenie oznakowania CE, deklaracja zgodności i dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa
 • Prowadzenie oraz aktualizacja norm PN-EN
 • Szkolenia specjalistyczne z Bazy Usług Rozwojowych SIMPKAL dofinansowane ze środków unijnych

Dodatkowych informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 

 

Z ośrodkiem współpracują eksperci posiadający uprawnienia i tytuły
Wykładowca SIMP, Rzeczoznawca SIMP oraz Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP