W dniu 22.04.2023 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia działalności Sekcji Poligrafów przy Oddziale Kaliskim SIMP.

Zebranych powitała w imieniu własnym oraz Pani dyrektor Jolanty Nowosielskiej  wicedyrektor Pani Małgorzata Kołodziej.

Obradom przewodniczyła Prezes Sekcji Poligrafów przy Oddziale Kaliskim SIMP kol. Irena Czech. W słowie powitalnym powitała: Zarząd Główny Sekcji Poligrafów w osobie Prezesa kol. Andrzeja Szaefera, Zarząd Oddziału Kaliskiego SIMP w osobie Prezesa kol. Stanisława Adamczaka oraz Zarząd Koła Terenowego SIMP w Kaliszu w osobie Prezesa kol. Karola Kurasza.

Historia powstania Sekcji Poligrafów Oddział Kaliski

W 1973 r. na terenie Kaliskiej Drukarni Akcydensowej zawiązało się Koło SIMP. Równocześnie złożony został akces przynależności do Sekcji Poligrafów przy Oddziale Poznańskiego, a od roku 1976, przy nowopowstałym Oddziale Kaliskim SIMP

Działalność Sekcji Poligrafów w Kaliskiej Drukarni była aktywna do końcówki lat 70-tych. Kaliska Drukarnia Akcydensowa stała się przedsiębiorstwem wielozakładowym, działała na terenie ówczesnego województwa kaliskiego w miastach: Kalisz, Ostrów Wlkp., Kępno, Krotoszyn. Wówczas sekcja liczyła 40 członków i prowadziła dzięki poparciu finansowemu Drukarni, intensywną działalność włączając się czynnie w rozwój przedsiębiorstwa. Powstaje Przyzakładowa Szkoła Poligraficzna o specjalnościach: introligator przemysłowy, maszynista offsetowy i typograficzny, maszynista kopista offsetowy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu powstaje Studium Poligraficzne, a jego absolwenci zostają członkami naszej sekcji. W ramach działalności statutowej odbywają się narady, konferencje, sympozja oraz odczyty dla naszych członków sekcji jak również dla szerokiego grona zainteresowanych spoza SIMP.

W latach 1976-1979 w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej powstaje oddział druku offsetowego zatrudniający około 300 pracowników. Podstawowym profilem tego zakładu była produkcja kartograficzna: mapy, atlasy, produkcja dziełowa i każdego typu oprawy. Członkowie Sekcji byli organizatorami, kierownikami i wykonawcami tej produkcji. Zakład offsetowy był zakładem wiodącym w przedsiębiorstwie K.D.A.

Ten dynamiczny rozwój został zatrzymany na skutek działania reformy ustroju. Działalność fiskalna państwa postawiła przedsiębiorstwo Kaliskiej Drukarni Akcydensowej w 1994 r. w stan upadłości. Dzięki przynależności do Kaliskiego Oddziału SIMP i wsparciu ze strony zarządu, działalność Sekcji mogła być kontynuowana. Pomimo, że Sekcja Poligrafów przy Oddziale Kaliskim liczyła wtedy tylko 13 członków, jej członkowie drukowali szereg ciekawych wydawnictw w tym również dla Oddziału Kaliskiego SIMP. Zaliczyć można do tego  Monografię Oddziału Kaliskiego w roku 1998 oraz uzupełnienie do monografii w roku 2002.

Obecna Prezes Sekcji Poligrafów kol. Irena Czech przedstawiła również obszerne sprawozdanie z działalności z okresu od 2015 r. do chwili obecnej. Działalność statutowa Sekcji jest prowadzona w oparciu o zebranie ogólne raz w roku i cykliczne zebrania zarządu, na których ustalane są plany pracy oraz preliminarze finansowe na poszczególne lata. Ważny element działalności stanowią wyjazdy techniczne, w szczególności nakierunkowane na tematy poligraficzne.

Po prelekcji Pani Prezes głos zabrali zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów kol. Andrzej Szaefer powiedział m. in. „…Chciałbym podziękować za zaproszenie na Jubileusz 50-lecia Sekcji Poligrafów w Kaliszu. To niezwykłe wydarzenie jest okazją do spotkania wielu ludzi zaangażowanych w działalność sekcji i wspomagających ją. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym jubileuszu…”

Prezes Kaliskiego Oddziału SIMP kol. Stanisław Adamczak złożył gratulacje okolicznościowe. Wspomniał, że obecna sesja wyjazdowa Sekcji Poligrafów jest drugą z kolei, pierwsza miała miejsce w 2003 roku w Domu Pracy Twórczej NOT w Tłokini koło Kalisza. Zarządy Sekcji Poligrafów i Oddziału Kaliskiego SIMP zaprosiły na to spotkanie przedsiębiorców – kaliskich poligrafów. Prezes wspomniał również, że w Kaliszu mieliśmy prezentację reprintu Biblii Gutenberga z Diecezji Pelplińskiej. Sesja jubileuszowa Sekcji Poligrafów przy Oddziale Kaliskim SIMP była również okazją do docenienia wieloletniej działalności Prezes Sekcji kol. Ireny Czech, która otrzymała z rąk Prezesa Oddziału Kaliskiego SIMP przyznaną przez Zarząd Główny SIMP na wniosek Oddziału Kaliskiego SIMP Złotą Honorową Odznaką SIMP.

Korporacja Poligrafów Poznańskich przyłączyła się również do gratulacji oraz wręczyła okolicznościową statuetkę „50-lecie Sekcji Poligrafów w Kaliszu” dziękując za wspaniałą organizację, dumne reprezentowanie branży oraz życzenia kolejnych lat owocnej pracy na rzecz Sekcji Poligrafów.

List gratulacyjne przesłali również : Prezes POZKALU i Koła Zakładowego SIMP Artur Chęsy,  Przedstawiciele Koła SIMP w Nowej Rudzie kol. Adam Ciechanowicz Prezes oraz kol. Bogdan Kostecki.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SIMP kol. Jerzy Okupnik również wygłosił okolicznościowe gratulacje, życzył dalszych sukcesów w działalności Sekcji. Wspomniał, że jego Oddział Sekcji Poligrafów zorganizował we Wrocławiu w dniach 8-12 września 1999 roku Kongres Poligrafów Polskich, olbrzymią imprezę z udziałem wielu zagranicznych gości. Było to wielkie wydarzenie w świecie poligraficznym.

Następnym punktem jubileuszowego spotkania był odczyt Pani dr Bogumiły Celer pt. „420 lat drukarstwa kaliskiego”. W sali obrad były wystawione eksponaty: starodruki kaliskie, o których była mowa w odczycie. Były również prezentowane wydawnictwa współczesne mówiące o życiu kulturalnym naszego miasta i regionu różnych kaliskich wydawców, a drukowane przez kaliskich drukarzy: „Edytor” i „Dangraf”.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczysty obiad z szampanem w restauracji „Emilia”. W trakcie obiadu Pani Prezes Sekcji wzniosła toast. Podziękowała wszystkim za obecność i za szczerość wypowiedzi. Życzyła zdrowia i wielu sukcesów w kultywowaniu sztuki drukarstwa.

Obecnie Sekcja Poligrafów przy Oddziale Kaliskim SIMP liczy 34 członków. W organizacji działalności statutowej na obecną kadencję Pani Prezes Irena Czech jest wspierana przez Wiceprezesa Sekcji kol. Ryszarda Rokickiego.

Opracowała

Prezes Sekcji Poligrafów

mgr Irena Czech