Historia Oddziału

Działalność Stowarzyszenia w regionie kaliskim i południowej Wielkopolsce rozpoczęła się w 1952 r., kiedy powstało pierwsze koło zakładowe SIMP przy ówczesnej odlewni części samochodowych „ORKAN” w Kaliszu. Dalszy rozwój Stowarzyszenia oraz powołanie uchwałą Zarządu Głównego w dniu 15.12.1975r. oddziałów w nowopowstałych województwach  przyczyniło się do powstania Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Kaliszu. Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału i wybory władz  odbyło się w dniu 23 marca 1976r. Reforma administracyjna i likwidacja od stycznia 1999r. województwa kaliskiego spowodowała zmianę nazwy na Oddział Kaliski SIMP. Na dzień 31 grudnia 2021r. Oddział kaliski zrzeszał 244 członków zorganizowanych w 6 kołach Kalisza i Pleszewa. Przy Oddziale działają trzy sekcje naukowo-techniczne: lotnicza, poligrafów oraz energetyczna oraz OR Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji.