Władze Oddziału

W dniu 28.05.2022 WZD Oddziału Kaliskiego SIMP wybrało następujące władze na kadencję 2022-2026

Podział funkcji na posiedzeniu Prezydium Oddziału w dniu 02.06.2022 wygląda następująco:

Skład Zarządu
Prezes Stanisław ADAMCZAK
Prezydium, Wice Prezes ds. Organizacyjnych Marek BEWZIUK
Prezydium Wice Prezes ds. Rzecznictwa Henryk MATUSIAK
Prezydium – Sekretarz Andrzej RYSIOWSKI
Prezydium – Skarbnik Rajmund MIELCAREK
Prezydium – Członek Prezydium ds. Informacji Krzysztof MICHALAK
Członek Krzysztof KOWALSKI
Członek Krzysztof KAŁUŻNY
Członek Karol KURASZ
Członek Piotr PASZYN
Członek Robert SÓJKA
Członek Ludwik TRZĘSICKI
Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Jan BYSTRZYCKI
Członek Lubomira KUBIASZCZYK
Członek Mateusz KURCZYŃSKI
Członek Andrzej ZIENTEK

 

Delegaci na WZD SIMP 
Marek BEWZIUK
Krzysztof MICHALAK
Rajmund MIELCAREK