W dniu 28.02.2020 w miejscowości Podlesice odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Kaliskiego SIMP w ramach którego:
– przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu i Prezydium za rok 2019,
– przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie z realizacji budżetu Oddziału za rok 2019,
– zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności agendy Simpkal za rok 2019,
– przyjęto i zatwierdzono plan pracy Zarządu i Prezydium na rok 2020,
– przyjęto i zatwierdzono plan budżetu Oddziału na rok 2020
.

W ramach dyskusji podjęto następujące tematy:

– zintensyfikować techniczną stronę działalności w Oddziale i kołach/sekcjach,
– nawiązać kontakty i promować Oddział i koła w lokalnej prasie i internecie,
– zintensyfikować współprace wewnątrz-oddziałową (między kołami i sekcjami).