Bieżący 2021r. dla nas członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest rokiem szczególnym. W tym roku mija 95 lat od powstania Stowarzyszenia oraz 45 lat działalności naszego Oddziału Kaliskiego i 70 lat udokumentowania pierwszych członków SIMP w rejonie kaliskim.

Biorąc pod uwagę te fakty Zarząd Oddziału postanowił zorganizować uroczyste okolicznościowe spotkanie członków i sympatyków SIMP w ramach obchodów 45-lecia działalności Oddziału. Powstanie Oddziału datuje się na 15 grudnia 1975r po decyzji Zarządu Głównego SIMP. Pierwsze Walne Zgromadzenie delegatów kół odbyło się 26 marca 1976r. i obejmowało 31 kół i 1842 członków z Oddziałów Rejonowych w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został kol. Jerzy Koźbiał (zmarł w 2011r.), późniejszy członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Przez minione 45 lat zmieniały się władze wybieralne Oddziału jednak Prezesi Zarządu między innymi kol. kol. Jan Jędruszkiewicz, Stanisław Adamczak, Henryk Matusiak, Andrzej Rysiowski, Marek Bewziuk, Jan Bystrzycki, Rajmund Mielcarek i inni nadal aktywnie uczestniczą w działalności Stowarzyszenia pełniąc różne funkcje w kołach Oddziału i Zarządzie Głównym. Obecnie Prezesem Oddziału jest kol. Stanisław Adamczak. Oddział wg stanu na 31 września 2021r. liczy 246 członków reprezentujących 6 kół z Kalisza, Pleszewa. Cztery koła działają przy zakładach: WSK „PZL-KALISZ” S.A, Pratt & Whitney Kalisz, Teknia Kalisz Sp. z o.o. oraz Spomasz w Pleszewie. Dwa koła Terenowe i Środowiskowe zrzeszają członków seniorów i z różnych środowisk po byłych zakładach pracy. Siedziba Oddziału znajduje się w budynku NOT w Kaliszu przy ul. Zacisze 2. Pomimo obecnych trudności związanych z pandemią COVID-19 Zarząd Oddziału podejmuje aktywne działania  w kierunku krzewienia i rozwijania techniki oraz integracji braci inżynierskiej w regionie. Odbywa się to głównie poprzez spotkania, seminaria, szkolenia i wyjazdy techniczne. Przy Oddziale działają sekcje poligrafów, lotnicza i energetyczna. Również przy Oddziale działa agenda SIMP – SIMPKAL oraz Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna – zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszych usług – szczegóły na https://kalisz.simp.pl/ . Jako jeden z większych Oddziałów mamy również swoją reprezentację w Zarządzie głównym SIMP, Członkiem Zarządu jest nasz Prezes kolega Stanisław Adamczak a w Komisjach Zarządu działają kol. kol. Jan Bystrzycki i Andrzej Rysiowski.

Uroczyste spotkanie z okazji 45-lecia Oddziału odbyło się w zamku w Rydzynie w dniu 25 września 2021r. Krótka podróż autokarami z Kalisza do Rydzyny pozwoliła już na pierwszą integrację 98 członków i sympatyków uczestniczących w tym spotkaniu, którego brakowało z powodu obostrzeń spowodowanych pandemiczną sytuacją.

Otwarcie spotkania dokonał Prezes Oddziału kol. Stanisław Adamczak, który przedstawił zebranym w sali balowej zamku krótką historię powstania Oddziału w Kaliszu oraz dokonania Oddziału i kół w okresie ostatnich pięciu lat, które upłynęły od  40-lecia.  Minione pięciolecie pomimo różnych trudności charakteryzowało się dużą stabilnością organizacyjną i finansową oraz ciekawą działalnością merytoryczną.

 

Jesteśmy Oddziałem plasującym się w pierwszej dziesiątce pod względem liczebności członków. Koło przy Teknia Kalisz i WSK „PZL” Kalisz S.A. działają już ponad 65 lat a koło przy Spomasz Pleszew ponad 60 lat. W okresie przed pandemicznym tzn, 2017-2019 zorganizowano 6 seminarium lu  oraz 18

odczytów technicznych. Prężnie działają sekcje naukowo-techniczne istniejące przy Oddziale: lotnicza, poligraficzna i energetyczna organizując odczyty i wyjazdy techniczno-integracyjne. Bardzo dobrze działa nieprzerwanie już od 1983r. Egzaminacyjna Komisja Kwalifikacyjna, która w znaczącym stopniu zabezpiecza finansowo działalność statutową Oddziału. Oddział prowadził szkolenia techniczno-organizacyjne w trakcie których przeszkolono 1614 osób.

W okresie od 2017r. we wszystkich imprezach organizowanych przez Oddział i Koła uczestniczyło 2227 członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

W krótkim wystąpieniu Prezesa nie sposób było przedstawić całości tematyki, którą w tym okresie zajmowaliśmy się.

Kolejnym punktem tego uroczystego spotkania było wręczenie odznak SIMP, NOT.  Odznakę Zasłużony Senior SIMP otrzymał kol. Zbigniew Stroiwąs.

Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego otrzymał kol. Kazimierz Lachowicz.

Złotą Honorową Odznakę SIMP otrzymał kol. Robert Sójka.

Srebrna Honorową Odznakę SIMP otrzymali kol. kol.: Krzysztof Kałużny, Jerzy Kościański, Jerzy Majas oraz Marek Kranc.

Diamentową Odznakę NOT otrzymał kol. Henryk Matusiak.

W dalszej części uroczystości dyrektor zamku w Rydzynie kol. Zbigniew Szukalski przedstawił w interesujący sposób historię jego właścicieli i zarządców. Słuchacze podczas wykładu dowiedzieli się o nieznanych ogólnie faktach i osobach związanych z zamkiem.

Część oficjalną podsumowało zwiedzanie zamku a w szczególności jego odnowionych sal, pamiątkowych tablic, zasłużonych i nabytych rekwizytów.

Należy zaznaczyć, że wśród zwiedzających zamek byli członkowie, którzy brali czynny udział w odbudowie zamku po zniszczeniach  wojennych  jak też byli członkowie, którzy byli w zamku po raz  pierwszy.

Po części oficjalnej, jak przystało na tradycję Oddziału nastąpiła integracja braci stowarzyszeniowej, a dzięki pięknej pogodzie mogło to się odbyć na dziedzińcu zamku na otwartej przestrzeni. Okolicznościowy poczęstunek „przy grillu”, został przygotowany przez lokalną kuchnię co pozwoliło na wymianę doświadczeń życiowych i zawodowych pomiędzy koleżankami i kolegami z naszych kół SIMP. Niestety wszystko co dobre musi się kiedyś zakończyć, ale był to mile spędzony dzień, do którego już na zakończenie członkowie zaczęli tęsknić.

    

Tekst i zdjęcia

Krzysztof Michalak – członek Prezydium ds. Informacji

Andrzej Rysiowski – sekretarz Prezydium