W dniu 17.09.2016 odbyła się uroczysta sesja z okazji 40-to lecia Oddziału Kaliskiego SIMP. Spotkanie delegatów XI zjazdu oraz zaproszonych gości odbyło się w Centrum Dydaktycznym Badania Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu dzięki uprzejmości władz Szkoły i Kierownictwa Centrum w osobie Pana Prof. Jana Chajdy.  Sesję  rozpoczął Prezes Oddziału kol. Stanisław Adamczak, który przedstawił w pigułce historię Oddziału. po odczycie nastąpił czas na wyróżnienia dla członków Oddziału oraz gratulacje od zaproszonych gości.  Uroczystość uświetnił również wykład pt. „Wytwarzanie przyrostowe, możliwości i wyzwania” zaprezentowany przez Pana Prof. Edmunda Weissa z Politechniki Poznańskiej. Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem Centrum a całość zakończyła się wspólnym obiadem uczestników. 

Do następnej rocznicy ….